[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H041r
settlement Sijzele
region West-Vlaanderen
Wje steuen vander lende .. weitin van Cleempitte .. Erkenbrecht baryseel .. Jan die vroe
de . jan sobboud . pieter pantin . ende willem tkint .. Scepenen vanden zieseelschen -
Doen tewetene allen den Guenen Die dese lett(r)en sullen sien en(de) horen lesen / dat
quamen vor ons Reinare die jonghe poertre jn brugghe en(de) marie sijn wijf / En(de) Ga-
uen halm en(de) wettelike ghifte willemme den zacke(re) . poertre binder seluer stede te-
brughe van zeuenen ymeten en(de) een half ymet lands lichtelic meer jof min lich-
ghende binden ambochte vanden zieseelschen ende binder prochie vansinte Cruusµ ..
die daueroys naesten heinrics f. pieroets lande of oesthalf ende het leghets
een ymet vanden vors. lande bezuuthalf vp die E .. Naesten v(er)lysebetten Ryquaerds
f. thyerins weduwe lande of west half / ende het leghets e[e]n ymet vanden vors.
lande Naesten phylips landen vten brouke of oesthalf ende sie wedden hem dit
vors. land tewetten tewaerne wech en(de) land .. quite land zonder schult metten
chense vander note van desen jaere jeghen elken mensche te sinen vryen Eyghin-
doeme .. Jn kennessen van deser ding / dit soe vast .. zeker .. wel .. En(de) ghestade yhoude(n)
bliue so hebben wie .. scepenen vors. dese lett(r)en vuthanghende yseghelt met onsen ze-
glen .. Dit was ghedaen tsaterdagh(es) vor sinte benedictus daghe .. anno .. diij millio(n) t(er) /
centesimo septimo ..

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]