[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 134O recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii ghisbrect vanden brule ende wille(m) limpiaes scepenen in antw(er)pe(n) maken cond dat vore ons quam Jan Cautman zone wilen claus cautmans / ende
bekinde dat hi wittelec v(er)cocht heeft den minister ende den Couuente vanden brude(re)n vander derde(r) ordenen in Antw(er)pen die veertienne oude
grote tornoise ende drie Capoene die hi hadde ende jaerlecs te heffene plach van enen huise en(de) hofstat gheleghen inde corte mere naest des wegh(en)
conuents huise die wilen was jans portiers met allen dien rechte dat hi jan cautman daer ane houdende was om(m)e ene sum(m)e van pen(n)inghen
daer hem de vorghenoemde jan cautman af bekinde al v(er)gouden de welke vorghenoemde jaerlecke rente met allen dien datt(er) toe behoerd en(de) rechte dat
hi daer ane houdende was de vorgh(enomde) jan cautman op droech met v(er)tienne des vorghenoemden minister en(de) conuente ende quite scoud choren
behoef ende bekinde dat hi en gheen recht daer ane en behilt ende gheloeuet te waerne jaer ende dach jeghen alledeghene die te rechte comen willen
Jn kennissen van desen lett(e)ren beseghelt met onsen seg(e)len Ghegheuen int Jaer ons he(re)n alsmen screef m . ccc . ende veertech des saterdags vore onser
vrouwen dach terlichtmessen

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]