[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 026r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst jhan van scoubroec ende zegre de hoedemakere maken cont ende kinlec allen den
ghenen die dese lett(r)en selen sien ende hoeren lesen / dat joncfrouwe margriete van landerghem heeft ghecocht
wettelec ende redenlec tien scellinghe siaers suarter parisise dats te u(er)stane elken parisisen ou(er) enen penninc
ofte de werde van parisisen erflike staende ieghen arnout noykene ende ieghen jhanne sinen sone / De welke
tien scellinghe par erflike vorseit arnout ende jhan joncf marg(ri)eten heben beset ende bewijst op hare huis
ende al hare erue dat steet ende gheleghen es te zeeborghen brugghen te geldene te tuen t(er)minen siaers dene
helecht te sente jhans messe nu naest comende ende dander helecht te kersauonde waer dat sake dat sies niet
en daden soe mochte joncf marg(ri)ete hare hant slaen ane dese vorseide bewisenesse ende houdense sond(er) calanghe
tote ander scout dat hare ware volcomenleke gnooch ghedaen / Ende te desen vorseiden dinghen soe sijn en(de) ware(n)
scepenen voreghenoemt dese eighenwardeghe lett(r)en ghezeghet met onsen p(ro)p(r)en zeglen vtehanghende / Dit
was ghedaen int iaer ons he(re)n dat men screef dusentech / driehondert ende neghene des disendages na
sente marien lichtmesse

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]