[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die zijn Ende selen zijn dat der gheerart / rikeman heeft ghegheuen naer sijn lijf in puerre aelmoesene(n)
den hospitale van audennaerde ten sieken bouf .lcccc. lb ende .lx. lb parisise oude / groete tornoise ouer .xij. d ofte de weerde
ouer sine ziele / sijns vader / sire moeder en(de) ouer alle sire vrienden zielen . De welke som(m)e van ghelde vorseit / der gheerart vors
heeft bewijst met voegde / den hospitale vorseit te hebbenne en(de) te heffenne naer sijn lijf / op .iij. bunre lants die hi heeft lig
ghende
in eenen sticke te beuere op de coutre die men heet ter haghe / vten welken gaet te chense .xij. d parisise den heere
van hayshoue. Ende ware alsoe dat dospitael vorseit / ofte de bri(n)gher van deser cyrographien van sospitaels aluen / dit
vorseide lant af wonne ouer de vorseide somme van ghelde / so moesten die van den hospitale vorseit bliuen haudende
herfelike ten profite van den sieken vorseit Ende ware alsoe dat ser gheerarts hoer vorseit dit vorseide lant loeste jeghe(n)
tforseide hospitael / so moesten die van den hospitale dit vorseide ghelt legghen an heruachtichede herfelike duerende ten
zieken bouf vorseit Ende mids desen so moeten die van den hospitale vorseit doen ser gheeraerts vorseit jaerghetide
jaerleecs ende sire vorders vorseit orconde der jan de brune alse schepenne in audennarde Ende jnghel pennjnc alse her
uachtech
. Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren. m.ccc. ende xxxiiij. den achtersten dach van decembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]