[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie widoot bruninc / aertuur veys / ghizelin de vrient / lambracht F(ilius) langhe boydine en(de) Robracht stasin Scepene van der poort van veurne doen
te wetene tallen de(n) gonen die deze l(ett)re zullen zien en(de) horen lezen dat de here jehan crabbe priester lant deken in veurne ter tijt van nu
cam voor ons en(de) gaf vp wel en(de) wettelike met halme en(de) met ghiften jehan bruninghe als wettelijc vought van callekine en(de) grielkine
sheer jehans kinder en(de) ter kinder boef twee huzen staende binder banliewe van veurne bezude(n) vp de duerevert van der stede teen neffens
den andre(n) tusschen den huze lisebette(n) der wedewe jehan daens en(de) de(n) huze werin bladehus wedewe En(de) al dat an bede de vors. huus es aert
vast en(de) naghelvast van voren tote bachten jelast met alsulker lantscoud als sij eer en(de) echter jegoude(n) hebben En(de) dat in dezer condicien
welc van de(n) vors. kinder dat vore(n) sterue sonder Recht oor van sinen lechame dat sin deel van deze(n) vor.huze(n) came vp tgeen datter
langhes leuen zal en(de) in dezer manieren so ghelouede hise hem te warandeerne te siere kinder boef vors. naer wette(n) van der vors.
poort jn orconscepe(n) van dezen dinghen hebben wie Scepene vors. onze zeghele jehanghen an deze l(ett)re die was jemaect jnt jaer ons
here(n) dusentich drie hondert neghene en(de) vichtich vp de(n) twee en(de) twintichste(n) dach van nouembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]