[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 063
Historiek
origPlace O228
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
WJ Meester Jhan bleisen Jhan vlieghe Gherart van boute Maes van bracle Ghonis van scendelbeke alaems
Crul Ende G[iil]is minne Scepenen van Gheroudsberghe Maken Cont Ende kenleec alle den ghenen die dese lettre selen sien
Ende hoeren lesen Dat woutre van der gracht heeft ghecocht ende bejaecht wel ende wetteleec . Jehgen Clausse van der meu-
[ll]en Twintech scellinghe zwarter parisise tsjaers erfeleker Renten Eenen zwarten parisjsen ouer Eenen penninc ofte eenen
ouden groeten coninx tornoyzen ouer Tweelef pennincghe of ander goede munte Jnt aue[llj]ant Op een huus ende op een erue
jn al den gheleeghe dat gheleghen es tuschen Jhans husse ende erue was van der meulen jn deene side Ende diderix Causmakers
huse ende erue was jn dander side Te welker renten vorghenoemt woutre vorseit es comen ende der jn gheerft wel ende
te wette ende heefter al toe ghedaen dat hiere toe sculdech was te doene bi wette Ende es te wetene dat de vorseide
clause of siin oer ofte de ghene die tforseide huus ende eure houdende selen sijn moeten ghelden de vorseide rente Jn ghereeden pen
nincghen vorseit woutren vorghenoemt of sinen oere ofte den ghenen die desen tsjartre brinct elcs Jaers eeweleke durende
telken alre heleghen daghe ende emmer binnen den vier kerst daghen daer naest volghende vergolden te sine Ende deerste
rente te alre heleghen daghe Naest comende ende alsoe vort van Jare te jare Eeweleke durende Jn manieren waer dat sake
dat de vorseide twintech scellincghe niet en waren vergolden telken alre heleghen daghe ghelijc dat vorscreuen es ende
de viere kerst daghe daer naest volghende our leden So mochte woutre vorseit of siin oer ofte de ghene die desen tsjar
tre brinct sine hant slaen ane tforseide huus ende erue ende ane al datter op ware eert vast ende naghelvast Ende
houdent Eeweleke paisiueleke ghelijc sinen andren goede sonder weder segghen van yemene Ende datter claus vorseit
No siin oer noch de ghene diet vorseide huus ende erue houdende selen siin der an eerhalen no reecken no gheen recht der an
clameren en mochten lettel no vele hen ware bi wille ende bi consente wouters vorghenoemt of siins oers ofte tghens
die desen tsjartre brochte Ende om dat wi scepenen vorghenoemt willen dat alle dese dincghen goet vast seker
ende ghestade sijn ghehouden ende bliuen ende omme de bede van beeden partien vorghenoemt hebbe wi vor ons ende
vor scepenen die naer ons te Gheroudsberghe selen siin gheseghelt dese lettre met onsen Contreseele vte hancghende
Jn kinnessen van wareden De welke waren ghemaect Jnt Jaer ons heeren dat men screef Dusentech Driehon-
dert ende twee ende twintech sgondaech vor half mey

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]