[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N572r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
het sij cond allen lieden dat ic katheline hoofts prioresse van den Jacoppinessen ontfanghen hebbe van der
stede van ypre ouer marye rueps . drie . ponden sesse sceleghe en(de) achte peneghe par van de(n) quaertiere van
alf maerte nv laetst verleden in minderinghen van der som(m)en die men haer sculdich en(de) tacht(er) was van
hare lijfrenten Van welken ghelde van den vors quaertiere ic ouer marie(n) vors quite scelde de vors
stede en(de) alle ande(re) dies quitanche toe behoort Jn ken(n)esse(n) der waerheide(n) hebbic katheline vors dese
l(ett)ren gheseghelt met mine(n) seghele vuthanghende dit was ghedae(n) vp de(n) tiensten dach van meye int jaer
ons heren .m.ccc. viue en(de) tachtentien

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]