[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 7049r
Historiek
origPlace H003p
settlement Blankenberge
region West-Vlaanderen
Wie hanne witte janne de brune jhanne f. stribouds ermoud f. piet(er)s f. ermouds en(de) hanne buce de jonghe scepe
nen i(n) blankenb(er)ghe doen te wetene allen den ghene(n) die dese lettre zullen zien en(de) horen lesen .dat quam vor
ons willem f. willems f. boudens en(de) gaf wettelike gifte . willemme f. ermouds portre jn brugghe van .iij(1/2). li-
ne lands lichtelic min of me alst de rode ghewijst ligghende jnt amboch van vtkerke en(de) i(n) die prochie va(n)
sinte jans upten diic benorder kerke streckende of westhalf an die zidelinghe en(de) het willaerds werf en(de) hi belof
de hem djt land te wetten te waerne wech en(de) land eghin land en(de) q(ui)te land te sinen vrien eghindome cheghe(n)
elken mensche . en(de) djt vorseid land heeft te erueliken chense lourens f. willems f. cants vanins en(de) heilote
sijn wiif . om(m)e vichtien sceleghe . goeder vlaemsscher peneghe elx [s]aers tsiaers te ghelde-
ne telken medewint(r)e naest comt en(de) een paer scapme anscoen van . viere peneghen vlaems(er) en(de) te co-
pe en(de) te verstervenessen als aventure der of gheuallet . en(de) om(m)e dat . dat wie scepenen vorseid willen
dat hi behoude djt vorseide land met datt(er) toehord wel en(de) pasiuelike cheghen elken mensche en(de) wie wil
len dat het cont en(de) kenlic si elken man so hebben wie scepene(n) vorseid dese lettre ghezeghelt te kennes
sen met onsen zeghelen vthanghende ome dese dinc vast te houdene en(de) ghestaede Dese gifte was ghedaen
en(de) ghegheuen sdonredaghes vor sinte donaes dach jnt jaer van gracien alsm(en) scrijft ons heren jaer
dusentich driehondert en(de) viere

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]