[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 63r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij mathijs staec als proefst Ende Rugger van laerberghe gheraert van haluwine ystaes sauerijs ende pieter s[t]ade als scepenen Jnde
stede van Curtrike in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen Dat paessche ysentruuts es com(m)en voer
ons Ende heift verkent ende verlijt dat lein vanden ackere heift Jeghen hare ghecocht ende welbetaelt Tiene scellinghe paris. elke siaers te Rente(n)
eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal Jn de stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiemente De welke voers.
eruelike Rente paessche voers. heift beset ende bewijst leine voers. en(de) sinen wetteliken hoire en(de) naercom(m)ers wettelike besitters wesende van d(er) voerseide(r)
erueliker Renten / Jaerlix te heffene en(de) te Reekene / vp hare huus en(de) erue dertoebehoerende staende en(de) ligghende binden scependoem(m)e vand(er) stede van
Curtrike Jnde bissenghem strate ouer de veste tusschen Jhan Cabels huus en(de) erue an deene side Ende kathelinen portevijns huus en(de) erue an dander side
Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers teenen paiemente Dats te wetene te sente baues messe Ende dies sal wesen deerste paiement te
sente baues messe eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te jare eruelike ghedurende en(de) ten voers. daghe / vander welker voers. eruelike(r)
Renten beset ende bewijst also voers. es paessche voers. ghinc vte en(de) ghelensde der of wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vand(er) stede van Curt(ri)ke
te leins bouf voers. Ende hi lein voers. was dertoeghedaen en(de) der in gheeruet wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vand(er) stede van Curtrike voers.
Jn ken(n)essen van wareden hebben wij proefst en(de) scepen(en) voerengheno(m)t dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vtehanghende / ghemaect en(de) ghe
gheuen int Jaer van gratien als men screef dusentich driehondert viere en(de) seuentech den Een en(de) twintichsten dach in decembre -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]