[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1375 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij wouter vander list Ende Claeus van Riethouen / Scepenen jn antwerpen / maken cont / Dat vore ons quamen Jan van halen / aen
dene p(ar)tie / Ende jan capric diemen heet jan wils / aen dander p(ar)tie / Ende bekenden onderlinghe ane beiden p(ar)tien / Dat de vors jan van halen / den
vors janne wils / ghegheuen heeft ende gheeft t(er)ue ende jn erfleken rechte / te houdene ende te ghebruykene / Eene hofstede / metten gronde ende
met datter toe hoert / gheleghen binnen der mere porten / tusschen des selfs jans huys van halen / ende den muer vand(er) mere porten vors alsoe
wij verstaen tsiaers om(m)e / twee ghuldene pen(n)inghe / gheheeten ghuldene hellinghe van florenchen goet en(de) custbaer / oft de weerde daer af
jn ande(re)n goeden ghelde / jaerlekere ende erflekere Renten / Te gheldene ende te gheuene vanden vors janne wils ende van sine(n) nacomelin
ghen / den vors janne van halen ende sinen nacomelinghen / alle jaere dene helft daer af te kerssauonde / ende dandere helft op sente jans
dach bap(ti)sten jn midden zomere / Ende de vors jan van halen / gheloefde vore hem seluen en(de) vore sine nacomelinghe vortane / te betaelne / alle(n) ande(re)n com(m)er oft chijs / die toten daghe toe van heden dat dese l(ett)ren ghemaect worden / op de vors hofstede staen oft wesen mach / en(de) den vors
janne wils en(de) sine(n) nacomelinghen de selue hofstede / te waerne vri en(de) quite / va(n) allen com(m)ere en(de) van allen calaengien / toet op de vors twee
ghuldene hellinghe tsiaers erflekere Rente(n) / Vortane sijn vorwaerden / Dat de vors jan van halen / buyten sinen muere van sinen huys
ter hofstede waert jnne vors / van vore ane de strate / toet acht(er) ane de Roye en(de) Recht op gaende / behouden sal / Eene plaetse van Drien
hamer voeten wijt wesende / en(de) bliuende / die he(m) en(de) sine huys altoes toe hoeren sal / en(de) die de vorsvors. jan wils noch sine nacomelinghe / niet

betimmeren en selen moghe(n) / noch hoer wat(er) daer ouer leyden / Ende dat oec jan wils en(de) sine nacomelinghe / houden selen moeten jn goe-
den ghereke op hoers selfs cost / de ghote die neffens de mere porte ane sine hofstede leeght / dwat(er) dore te loepene / alsoe dat ghedie(n) heeft dat
ghee(n) becroen daer af en come / en(de) dat jan van halen en(de) sine nacomelinghe / daer af onghemoeyt bliuen Jn kennissen van des(en) l(ett)ren bezeg(e)lt
met ons(en) zeg(e)len / Ghegheuen jnt jaer ons he(re)n alsmen Screef . m . CCC tseue(n)tich en(de) viere neghen daghe jn merte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]