[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1364vier recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Ramond vanden werue Ende peter van hoboken Scepene(n) jn Antwerpe(n) maken cond / Dat vore ons quam / meester wille(m)
de lijnmake(re) specier / Ende bekende Dat hi ghegheue(n) heeft ende gheeft in gherechter ende ghestadegher ghiften / sonder enich weder
Roepe(n) brueder heinrike van waleem minister vand(er) derd(er) ordene(n) van sente franciscus binne(n) antw(er)pe(n) en(de) brueder arnoude den vriese
brueder vand(er) seluer ordene(n) / die executoers sijn her jan strubols priesters wile(n) ter aelmoesene(n) behouf die de selue her jan binne(n)
hore(n) co(n)uente gheset heeft vore sine ziele te gheuene eene(n) guldene(n) hellinc tsiaers erfleker Rente(n) op een huys met al datt(er)
toe behoert . dat me(n) heet tgulden vingherlijn / ghestae(n) in de euenschalc strate tussche(n) thuys gheheete(n) leeuwenberch in
dene side / ende thuys gheheete(n) dat Roesten hoedeke(n) in dande(re) side / alsoe wij verstaen / Den welken eene(n) guldene(n) hellinc erfleker Rente(n)
de vors meester wille(m) op droech met vertyene ende claerleke quite scout tote der vors aelmoesene(n) behouf en(de) gheloefdene te
waerne com(m)erloes / jaer ende dach ieghe(n) alle die ghene die te Rechte come(n) wille(n) / alsoe dat voertane alle jare erflec en(de) eeuwe
lec durende / de voregh minist(er) en(de) de ghene die namaels in sine stede ministe(r) sijn selen ter aelmoesene(n) behouf vors dien eene(n) gulde
ne(n) hellinc erfleke(r) Rente(n) / heffen en(de) hebben selen / dene helft daer af op sente jans dach bap(ti)sten in midde(n) zomere / ende dande(re) helft
te kerssauonde / Jn kennessen van desen l(ett)ren / beseghelt met onsen seghelen / ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n alsme(n) screef . m . CCC .
tsestech ende Drie / tiene daghe in merte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]