[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 054r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
weten alle de ghene die siin ende die te comene siin dat joncvrouwe liisbeth skints heeft ghecocht ende beiaecht wel en(de) wette
like jeghen jhanne hardebollen vte puchemain alle derfachtechede die hi heeft ofte nemm(er)meer hebben mach jn husinghen en(de)
jn Erfachtecheden / ende die hi hout van der taflen ghelghen in puchemain / omme ene somme van peninghe die jonc
vrouwe liisbet vorseit den vorseiden jhanne wel ende wettelike verg[o]ulden heeft jn welke erfachtechede vorseit
de vorseide joncvrouwe liisbet es gherft wel ende te wette ende heefter al af ghedaen dat soe sculdech was te doene bi
wette welke Erfactechede vorseit de vorseide jhan hardebolle heft weder ghenome(n) in Erfeliker renten jeghen d(er)
vorseider joncvrouwen liisbetten skints / omme . xx . s . ende . ij d . ouder suart(er) parisise siars erfeliker renten ofte jn ouden
groeten coni(n)x torn elken ou(er) . x . d . en(de) . [] o . ofte de werde der af te gheldene jn ghereeden peminghen elkesiars der vorseid(er)
joncurouwen liisbetten skints ofte haren oere / telken kersauonde ofte telken sente marien lichtmese dar nast volghende
v(er)golden te sine Ende in manieren ware dat sake dat de vorseide jhan hardebolle ofte s oer niet ne g[o]lde dese
vorseide rente elkesiars telken termpte vorseit der vorseider joncvrouwen liisbetten ofte haren oere en(de) sente marien
lichtmesse ou(er)lede sonder de rente te gheldene dan so mochte de vorseide joncvrouwe liisbet ofte hare oer hant slaen
an alle derfachtechede die de vorseide jhan hardebolle hadde . jn husinghen ende jn Erfachtecheden ofte hebben
mochte jn puchemain / ende houdent euwelike alse hare propre goet sonder weder segghen van jemene alse warbi
dat de vorseide jhan no sin oer nemm(er)m(eer) weder her hebben en mochte no negheenrande recht der an clameren en
mochte h[en] ware bi wille en(de) bi consente van joncvrouwen liisbetten vorseit ofte van haren oere dit was ghedaen
en(de) opghegheue(n) jn presentie(n) van beeden p(ar)tien vorseit jnt jar dat men seit . m . ccc . ende . xvij .sdisenda[c]s na sente
marcs dach vore fransoise vanden plassche ende gherarde van den crusweghe alse scepene(n) van Gheroustb(er)ghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]