[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 041r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst Boudijn van ziere(n)beke ende adaem van Lede Maken cont en(de) kenlec allen lieden Dat come(n)
es vore ons Jan gosiins zone was van mijlbeke de welke heeft ghenome(n) Jeghen Janne van den heede huus en(de) erue sta(n)de
en(de) ghelege(n) talst in de ponst(ra)te tuschen gillis smulres huse en(de) erue an deene side en(de) den st(ra)kine dat te adams sriken wart
gaet an dand(er) side en(de) den erue ned(er)wart gaende tote ser jans stieggheldeck(er)s ome viertech gro tornoyse elcs siaers
erfelik(en) rente(n) also zulker gro torn alse onse he(r) de g(ra)ue van vland(re)n neme(n) sal van sinen re(n)ten telke(n) dage dat de vorseide
erfelike vallen sal te betaelne elcs siaers deene helecht te paeschen en(de) dander helecht te sente baefs messe der
na volge(n)de en(de) also vort elcs siaer te ghelike(n) dagen en(de) termine(n) erfelike duere(n)de en(de) mids deser vors renten
so es Jan van den heede van den vors huse en(de) erue wettel vteghegaen en(de) onderft en(de) Jan gosiins zone was
van mijlbeke es wettelec der toe come(n) en(de) der Jn gherft na sede en(de) costume van der port van aelst Vort es
te wet(en) dat Jan gosiins zone was van mijlbeke dese vors erfelike rente wettel heeft beset en(de) bewijst te heb-
bene en(de) te heffene also alst vors es op tselue huus en(de) erue dat hi ghenom(en) heet omme de vors erfel rente
Jn kenessen van waride(n) bi bede(n) en(de) v(er)zoeke van de(n) vors partye(n) so hebbe(n) wij scepen(en) vorgh dese lett(re)n ghezeghelt
met onsen zeglen vtehanghe(n)de Jnt Jaer ons he(re)n alse men screef dusentech driehondert tvee en(de) viertech den
xvijden dach in lochmant

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]