[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dat moeten weten alle die siin en(de) selen ziin dat jan willem sceerbards sone was heeft bj consente van ghesuorne van pamele
En(de) van sinen vrienden en(de) maghen ghenomen jn noialen pachte jeghen ghesuorne vors de iiij bwnre lands lettel men of
meer die hi pieter siin broeder en(de) griele ziin zuster ghemeene hebben En(de) v(er)storue(n) ziin van harlieder vader en(de)
moeder doot Teenen termine(n) van kersauonde nv naest com(m)ende vj jaer lang achter een durende elc bwnre elx
jaers telken kersauode gheldende Om(m)e xlij. sc par En(de) hir af moet hijs laten lands wel ghemest en(de) ghewonne(n) ghezaeit
met coerne en(de) dander land oec alsoe hijt vand / En(de) moet oec ghelden jarlijx al dat ute desen vors lande gaet
niet ghesondert bouen den xlij. sc par vors En(de) vord es hi sculdech hem drien ghemeene xlv lb par En(de)
dit sal hi houden de tweedeel tsinen broeder en(de) zuster bouf alse weesen goet En(de) ou(er) mits oec dat sin broeder
en(de) zuster vors an dit vors goet gheere hant slaen So sal ment hem tween jaerlijx beede den vors pacht ende
de bate van harlieder deele van den xlv lb par vordwoord keeren en(de) harer tweere som(m)e jarlijx met laghen En(de)
van al dat hir vors es ziin borghen en(de) elc ouer al jan de ketelbotre en(de) pieter de ketelbotre En(de) hebbent alle jan
vors als p(ri)ncipael en(de) zij twee alse borghen ghelooft en(de) bewijst op al tgoet dat sij hebben en(de) hebben mueghen en(de)
jan vors heeft se beede bj consente van ghesuorne vors ghelooft en(de) bewijst scadeloes te quitene En(de) dits al jn
manieren waersoe dat jan vors hem meshuseerde en(de) dit vors land en(de) goet niet wel en(de) pourfi[t]elijc no rede
like
Gilde no mainteneerde dat sine vors borghen of welc dat ware van hem beeden vors hand mueghen slaen
an land en(de) an ghelt vors en(de) houdent vord den vors termiin durende ghelijc en(de) alsoet jan vors ghehouden soude
hebben alle frauden en(de) malicien hute ghedaen jn kennessen der waerheit So hebben wj jacop crupen(n)inc
en(de) pieter alloese dese cirographe ghezeghelt met onsen p(ro)pren zeglen alse Scepenen jn auden[ar]de
daer.
ouer
waren meester jan vanden b(er)ghe / En(de) jan brein alse ghesuorne jn pamele djt was ghedaen
[op] [sente]
niclaeus daghe / jnt jaer ons heeren m ccc lxxj -


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]