[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I122p
settlement Sluis
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
WJE pieter .f . pieters .f . daens als here En(de) jan van wlpen heinric bigoet wauter van spetelinc
ghewerue reinaer .f . jans en(de) riquard vten broeke scepenen van den vrien van der noord vierscaerne
Doen te wetene allen den ghenen die dese letteren sullen sien of horen lesen dat camen voer ons bouden
coelzaet en(de) beatrise sin wiif en(de) gauen wettelike ghifte willem den jonchere van viere linen
lands lettel meer of min licghende binden ambochte en(de) jn die prochye te dudzele van welken
lande dats leghet een ymet en(de) vichtich roeden an den vutwech van pieters hooefstede van
den vagheviere En(de) vord leghets vichtich roeden tusschen sinte ihans huus lande jn brucghe of
een side en(de) pieters lande van den vagheviere of ander side En(de) bouden coelzaet en(de) beat(ri)se sin
wiif voers. wedden willem den jonchere voers. al dit voerseide land te wetten te waerne
[w]ech en(de) lande vri land quite land en(de) sonder scult te willems voers. vrien eghindoeme jeghen
elken mensche En(de) willem die jonchere voers. gaf weder bouden coelzade en(de) beatrisen sine(n) wiue
voers. al dit voerseide land te enen aerveliken chense om(m)e twintich scheleghe paris. goeder
aerveliker renten elx jaers te gheldene die ene helt sinte baues daghe die eerst coemen sal en(de)
die ander helt te gheldene te half maerte daer naer eerst coemende en(de) al so om(m)egaende
jn elc jaer aervelike en(de) ewelike gheduerende met cope en(de) met verstervenessen gheliic
der renten alst ghevallet Jn kennessen van allen desen voerseiden dinghen so hebben wie pieter
.f . pieters voers. als here En(de) scepenen voers. dese letteren ghezeghelt met onsen zeghelen
vuthancghende Dit was ghedaen tsdinscendaghes voer jnganc van april jnt iaer ons here(n)
als men screef dusentich driehondert viere ende dartich .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]