[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 039r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst .. Jan van scoudbrouc en(de) symoen de man .. maken cont en(de) kinlec allen den ghenen die dese lettren
selen sien of hoeren lesen .. Dat her Claus hugh[es] de pape heeft ghecocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) redelec en(de) wel vergou-
den jeghen magreiten tschilts en(de) jeghen janne haren zone viere scellinghe parpar. tsiaers erffeliker renten eenen ouden g(ro)ten
Coninx tornoisen ouer twalef pen(n)inghe te hebbene en(de) te heffene alle jare erffelec durende te sente jans messe .. En(de) dese vorseide
erffelike rente soe heeft magriete vors met voghde / en(de) jan hare zone vorghen beset en(de) bewijst wettelec na sede en(de) na costume
vander port van aelst her Clause vorghenoemt op hare huus en(de) op hare erue staende en(de) gheleghen in de pontstrate tus-
chen goessins tsmesmakers en(de) Beatrisen arnouts stemmersmans .. Jn kinnessen der waerheit hebbe wij scepen(en) vorghen dese
l(ett)ren ghezeghelt vthangende met onsen zeglen jnt jaer ons he(re)n doe men screef dusentech driehond(er)t en(de) achtentwintech
tsurindaechs vore jaers dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]