[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1363vijf recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij claus van wineghem ende Jan van cothen scepenen Jn Antw(er)pen maken cond vore ons quame(n) brueder heinrijc van
waelhem minist(er) brueder arnoud de vriese / brued(er) vander derde(r) ordenen sente franciscus Jn antw(er)pen / meest(er) willem
de linemake(r) specyer ende claus noeze / ende verliden dat sij alse testamentors he(re)n Jans strubols priest(er)s ghegheue(n) hebbe(n)
Jn gherechte(r) ende in ghestaedeghe(r) ghichten in aelmoesene(n) en(de) purlec om(m)e gode en(de) siere zielen salicheit den Conuente vander
derde(r) ordenen vorghenomd / viere guldene florine diemen heet hallinghe van florence guet van goude en(de) van ghe-
wichte Jaerlake(r) ende erflake(r) Renten / Op thuys gheheeten tguldenvingherliin ghestaen inde bradristrate tusschen den huyse
gheheeten de roesen huet ane dene side / ende den huyse gheheeten leeuwenberch ane dande(re) side in allen dien manieren ende
rechte ghelijc dat de vors her Jan strubolle den vors sinen testam(en)tors beual ende siin testament begrepen heeft . also sii
ons seiden / Soe dat tvorghenomde huys gheheeten tguldenvingherliin met allen dat daer toe behoert gherecht pand es en(de)
bliuen sal v(er)bonden ou(er) de vorghenomde viere guldene hallinghe jaerlake(r) ende erflake(r) Renten / te heffene ende te hebbene
alle jaere den vors minist(er) vanden vors Conuente die nv es en(de) namaels wesen sal tot des vors conuents behoef te
deelene en(de) te gheuene te pethancen vore des vors he(re)n jans strubols ziele erflec en(de) eeuwelec / dene helft daer af op
sente jans dach bapt(ist)en jn midden zome(re) / ende dande(re) helft daer af op den kerssauond / Jn kennissen van desen l(ett)ren be-
zeg(e)lt met onsen seg(e)len Ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n alsmen screef . m . CCC . tsestech ende drie des maendaghs na
sent(e) nicolaus dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]