[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1327 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi jan bode en(de) claus van hoboken scepene(n) in Antw(er)pen maken cond . Dat vore ons qua(m)
jonfrouwe katline vanden putte met haren montbore hare ghegheuen met rechte
en(de) gaf en(de) droech op mids den selue(n) montbore in recht(er) ghiften Gilise van busenghe(m)
schou[t]heit van Antw(er)pen tes co(n)uents behoef vand(er) d(er)dder ordenen wonende in de
cortte mere tantw(er)pen . hore halue huis ghestaen in de selue mere tusschen de hui-
singhe des selfs couents en(de) de oude veste inden hoec / met alle dien rechte dat si
houdende was daer ane en(de) ane den grond en(de) hof en(de) dat daer toe hoert / en(de) alse
de vorseide jonfr katline hier op v(er)teghen hadde / so droegh de vorseide gilijs . dat
vorseide halue huis op metden vorseiden rechte . den minist(er) des vorseids co(n)uents
tes co(n)uents behoef euwelec te hebbene en(de) te ghebruikene . en(de) dit was al ghedaen
met maennessen des recht(er)s en(de) met onsen wisene / behoudenlec altoes d(er) vorseid(er)
jonfr katline(n) hore lijftocht ane dit vorseide halue huis en(de) hof / also dat si des
ghebruiken sal tharen liue en(de) niet langher / en(de) na haer lijf keren sal ten /
vorseiden co(n)uente alse sijn p(ro)per gued daert met den rechte in com(en) es ghelijc
hier vore bescreuen es / Jn kinnessen van desen l(et)ren beseghelt met onsen se
glen . Ghegheuen int jaer ons he(re)n alsm(en) screef . m . ccc sesse en(de) twintech
des dinsendaegs na groet vastelauont

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]