[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 95r
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wij Joos veyse ende Symoen van polinchoue scepen(en) en(de) Ceur(iers) van Veurneambocht doen te weitene allen lieden . dat
Jan masin salediins zone als wettelike inde steide van mer vrauwen der abedesse ende den Conuente van den clooster van
merchem up de(n) dach van heiden es comen in ghebanre vierscare met enen wetteliken taleman ende deide toghen en(de) leisen
enen chaerter van achte en(de) veertich scellinghe(n) paris. siaers eeweliker Renten beset en(de) gheassigneirt up viere ghemeite(n)
drie en(de) twintich Roeden lands litel min of meer ligghende in de prochie van lamp(er)nesse / te alsulken sticken also de vors.
charter claerlike wel verclaerst Ende de vors. jan als inde name van m(er) vrauwen en(de) den Conuente vors. begheerde te
zine ghedaen ten assignemente om(m)e dat men heml. dan of tachter es van verleiden payemente(n) also hi zeit . Ende he
es ghewijst bij maninghen vanden he(r)e en(de) bij vonness(en) vander wet dat hij trecken zoude an den bailliu ende heerden
van der heerdnesse die wilen eer was Jans van eessin daer onder de vors. grond gheleighen es om daer te zine
ghedaen te(n) assignemente naden expresse van de(n) vors. chaerter behouden elx Recht Jn kenness(en) van wareiden hebbe(n)
wij scepen(en) en(de) Ceur(iers) vors. onse zeiglen ghehanghen an deise l(ett)ren ghedaen Jnt Jaer ons heren .m.CCC. twee ende
neighentech upde(n) eerste(n) dach van oustmaend ...

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]