[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint Michiels
idno 044 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii Peter bode Ridder Ende Claus van Riithouen / Scepenen in Antwerpen maken cont dat vore ons quamen Eersame lude her Jacop van pariis prochiaen ende canonic
in onser vrouwen kerke tantwerpen / ende her Claus van ympegheem priester alse executeurs ende testamentuers van Jonfrouwen liisbetten sauweels wilen baghine / Ende
bekenden dat de voirs Jonfrouwe liisbeth voirmaels in haren testament ende vtersten wille / gegeuen heeft ende gaf / Den Conuente ghemeinlec vanden Cloeste(r) van Sente michiels
Tantwerpen te harer pytanchien behouf die sesse ende twintich oude grote tsiaers erfliker Renten die zij hadde ende houdende was op Een huys met houe gronde en(de) met
al datter toebehoirt ghestaen int claepdorp toebehoe(re)nde al nv pet(r)en den man verschinende alle Jare deen helft da[ir] [?] Sente Jans dach baptisten in midden zomere
Ende dander helft te kerssauonde . Jn des(er) vormen ende conditien / dat magriete wettich wiif jacops van beerse hare [?] lanc en(de) niet lange(r) ane dese voirs erflike
Rente hare tocht ende bileuinge behouden sal en(de) dat de selue erflike Rente den voirs Conuente toecomen sal vloeghs [?] [?] eten liif voirs ende niet eer / . Alsoe dat de
voirg executeurs ende testamentuers van Jonfrouwen liisbetten voirs dese voirs sesse ende twintich oude grote tsiaers [?] Renten op droeghen met vertyene ende
clairlec quite scouden tallen dagen Tes voirg Conuents behouf van Sente michiels tot harer pytanchien met alle[n] [Re]chte datter de voirs Jonfrouwe liisbeth ane
hadde ende houdende was doen zij leefde Ende bekenden / datter niement anders gheen Recht meer ane en behilt (µende) Beh[aluen] altoes der voirs magrieten harer tocht
dair ane alsoe lange alse zij leuen sal gheliic ende in alder manie(re)n dat der voirs Jonfrouwen liisbetten testament e[nde] [vterst]en wille begrepen heeft . Jn kennessen
van desen l(ett)ren bezeg(he)lt met onsen zeg(he)len Gegeuen Jnt Jaer ons he(r)en Alsmen screef . m . ende CCCC . Sesse ende twint[ich] [da]ge in Januario ...

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]