[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1384 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Jan vanden werue Ende lambrecht van Moerberghen . Scepenen in Antwerpen maken cond dat vore ons quamen broeder heinric van waelhem minister en(de) broeder
aernout vrient onder minister van tsghemeens Conuents weghen / der broede(r) vander Derder oerdenen sente franciscus in antwerpen in deen p(ar)tie / Ende Claus de
herde de backere in dande(re) p(ar)tie / Ende bekenden in beiden p(ar)tien dat de vors broeder heinric en(de) broeder aernout / van tsvors ghemeens Conuents weghen ghe
gheuen hebben / en(de) gheuen / terue en(de) in erfleken Rechte den vors Clause / en(de) sinen nacomelinghen te houdene en(de) eeuwelec te ghebruykene . Al tsvors Conuents
Recht en(de) ghedeel / van Eenen huyse metten gronde plaetsen / en(de) met al datter toehoert / datmen heet tgulden vingherliin / ghestaen in de E[u]ens[c]al[c]strate
tusschen thuys datme(n) heet den Roesen h[o]et in dene zide / en(de) thuys datmen heet leeuwenberch in dande(re) zide Elcs Jaers om(m)e Ellef scellinghe en(de) Drie pen(n)inghe
vlaems(che) grote goet en(de) custbaer Jaerlike(r) en(de) erflike(r) Renten / Te gheldene en(de) te gheuene vanden vors Clause en(de) van sinen nacomelingen de vors minister
en(de) onderminist(er) die nv siin en(de) namaels siin selen / altoes t(er) aelmoesenen behouf / die her Jan strubolle priest(er) voermaels ordineerde te gheuene t(er) poerten int
vors Conuent / erflec en(de) eeuwelec durende alle Jare Deene helft da[e]r af / op sente Jans dach baptisten in midden zome(re) En(de) dande(re) helft te kerssauonde
Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met Onsen zeghelen Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsmen screef / . m . CCC Tachtentich en(de) Drie . Sestien
daghe in meerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]