[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die siin ende selen siin dat Rase veldekin van thielt heeft ghegheue(n) ouer sine hele den hospitale van audenaerde
.xl. sc par siaers Erfelike renten om mede te doene int vors hospitael jaerlijx sine iaerghetiden En(de) bi manieren dat de zustre(n) van den
vors hospitale sullen hebben jaerlijx ten daghe van den vors iaerghetide te petanche(n) deene .xx. sc par vors En(de) diere ghelike(n) de zie
ke
dan ligghende int vors hospitael dande(re) .xx. sc par vors Ende dese vors .xl. sc .par heeft der inghel brune en(de) den vors rase(n) vel
dekine
beset en(de) bewijst jaerlijx te sente baefs daghe gheldende erfeleke durende op eruachteghede binne(n) vriehede(n) van audenaerde
hier naer volghende dat es te wetene deene .xx. sc par vors op thuus en(de) therue dat jan scup(er)s was tussche(n) lodewijx van de(n) boem
ghaerde
en(de) jans van den bossche in de neder strate ghenouch bi den steenputte en(de) dande(re) .xx. sc par vors op een sticke lants op
thof lant dat jacops van ghent es En(de) van desen vors .xl. sc par siaers erfeleke renten zoe heeft hem de vors Jnghel brune wel en(de)
wettelike en(de) met voghede ontherft sfor hospitaels bouf om mede te doene jaerlijx sfors raes iaerghetiden in ald(er) maniere(n) dat
vors es jn ken(n)essen van waerheden soe hebben wij der jan de visschere en(de) der jan van der sicclen dese p(re)sente cyrographie(n) elc
en(de) elc gheseghelt met sinen p(ro)pren zeghelle vte hanghende alse scepenne(n) in auden(aerde) in desen tijt . dit was ghedaen int jaer van
gratien alse men screef .m.CCC. ende .lxx. in de maent van Octobre.


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]