[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint-Michiels
idno 025 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi willem drake en(de) jan vanden w(er)ue scepenen jn antw(er)pen maken cond dat vore ons qua(m) jan
aeghten sone dien m(en) heet galopijn en(de) bekinde dat hi sculdech es den co(n)uente van sente
mechiels cloestre in antw(er)pen tiene scellinghe sjaers cheins ghelds t(er) stat rechte dats tewe
tene den ouden groten tornoysen van sconings mu(n)te van v(ra)ncrike vore achtiene pen-
ninghe gherekent op sijn huis ghestaen jeghen den vorseiden cloest(er) ou(er) tusschen des selfs ja(n)s
docht(ers) huis . en(de) jans griaets huis . en(de) op al dat recht dat hi heeft ane grond en(de) hof en(de) ane aldat
daer toe hoert . dat w[el]ke huis en(de) recht de vorseide jan aeghten sone v(er)bant tenen pande
ou(er) den vorseiden cheins tegheldene alle Jare vanden seluen janne en(de) van sinen nacomelinghe(n) .
den vorseiden c(on)uente oft den hebbe(re) van d(ese)re lettren tes selfs c(on)uents beh[o]ef telken kerssauo(n)de
Jn kennessen van desen lettren beseghelt met onsen seghlen . Ghegheuen jnt jaer ons he(re)n alsm(en)
screef . m . ccc . viere en(de) dertech . des sondaegs na derttien dach .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]