[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N566r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Wje pauwels van de(n) tom(m)e(n) clays stalin willem alnaect michiel van de(n) berghe en(de) danin de vos keuriers
van eluerdinghe e(nde) van vlaemertinghe doen te weitene tote allen lieden / dat der nicasis de vroe-
de
e(nde) der jehan van de(n) clite voghede van de(n) ghasthuze ser lambrecht voets hebben ghecocht er
uelike
sgasthuus bouf voerseid jeghen lotin balghe drie ymeite lands litel min litel me ligghe(n)de binne(n) der prochie van vlam(er)tinghe onder den graue van vlaendre Dat es te weitene boest(en)
der hofsteide daer lotin vp wone(n)de es voers oest en(de) west ghaende ende(n)de vp de beike tusche(n) den
lande van de(n) ghasthuze voers an bede(n) zide(n) / waerd so zake dat tvoerseide sticke lands niet in had
de
tote drien ymeite dat heift lotin belouet te vulcome ghebrecht in een sticke lands dat
leighet voer zine poerte naest de(n) lande van de(n) ghast huze voers van de(n) welke(n) lande de vercope(re)
hem wel betaeld houd ende heift halm ghifte ghegheiue(n) de(n) voghede(n) voerseid en(de) heift belouet
waransceipe cheighen allen liede(n) quite land om(m)e quite gheld mids ene(n) penninghe vp tym(et)
ouer sheren chens / Jn kennessen van deisen dinghen so hebbe(n) wie keuriers voerseid deise(n) char
tre
ghezeigheld met onsen zeighele vuthanghende / Jnt jaer van gracien .m.ccc.
ende drie ende dertech den twellefsten dagh van spoerkele

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]