[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1321 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi Willem bornecolue en(de) Andries tuclant Scepenen in Antw(er)pen maken cont . Dat vore ons qua(m) jan van
borchst(ra)ten en(de) bekinde dat hi om ene Sum(m)e ghelds die hem wel v(er)gouden es / v(er)cocht heeft den con
uente vanden broede(re)n der derder ordenen in Antw(er)pen wonachtech in de mere drie halst(er) rogs
sjaers jaerlik(er) en(de) euwelik(er) renten op alselc guet alse hier na bescreuen staet . Dats tewetene
op tuee stucken lands die men heet de boudens houe / Op een bund(er) lands gheleghen tusschen
den plasch en(de) dellebroec / Op ene strepe lands die houdt een vierdendeel gheleghen t(er) voert
vore de scure / Op een bund(er) lands gheleghen bi den guede ter vorst strikende ou(er) die h(er)strate
en(de) op een vierdendeel lands gheleghen ten dorpe vore dat veken / al binnen d(er) p(ro)chien van
mortsele . also dat dit vorghenoemde guet al pand es des vorseids c(on)uents ou(er) de vorseid(er) drie
halst(er) rogs sjaers erflec guet en(de) custbaer m(et) der maten van antw(er)pen teleu(er)ne alle jare
vanden vorseiden janne en(de) van sinen nacomelinghen . den vorseiden c(on)uente binnen Antw(er)pen
ten huise des selfs c(on)uents telken kerssauonde / Jn kinnessen van desen l(et)ren beseghelt m(et)
onsen Seglen . Ghegheuen int jaer ons he(re)n alsm(en) screef / m . ccc / en(de) tuintech te half
vasten

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]