[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 126 recto
Historiek
origPlace O216p
settlement Deftinge
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin Dat jonfrouwe liisbet Cardenaels haer heeft onterft wel en(de) wetteliic va(n) xiij s paris
siaers erfelik(er) rente(n) die soe hadde in die prochie va(n) deftinghe(n) op eene hoftede gheleghe(n) te(r) vine(re) die pireet jakemins Smets zoene na(m) in
erfeliker rente(n) jeghe(n) woute(re)n van den viue(re) met allen den vastheden conditien en(de) voerworden die wettelike Cyrographien spreken
en(de) in houden die van den voerscreuene(n) xiij s paris siaers ghemaecht siin en(de) wel v(er)claren mits den welken ihan de selu(er)smet
die men heet de scume(re) alse sterueliic laet es com(m)en wel en(de) te wette ten voers xiij s paris siaers in den name en(de) te mire
vrauwen d(er) meest(er)ssen boef va(n) den ospitale van gheroutsberghe en(de) ten seluen gods huse boef en(de) wetteliic d(er) jngheerft en(de) heeft(er)
al af ghedaen den he(re) en(de) d(er) wet dat hire sculdech af was te doene bi wette naer sede costume en(de) wsage van der wet van
deftinghen En(de) es te wetene dat jonfrouwe liisbet voerghenoemt heeft ou(er) ghegheue(n) mire vrouwe(n) d(er) meesterssen (voers.) de
wetteliken Cyrographien die van den voers xiij s paris siaers voer wet van deftinghen siin ghemaecht om(m)e daer met
die te indene en(de) te ghecrighene ten eweliken daghen en(de) d(er)met te doene gheliic dat dordinanchen in houden die tuschen mir
vrouwen der meesterssen en(de) jonfrouwe liisbette voers siin ghemaecht voer tabelhoene en(de) voer wet van gheroutsb(er)ghe
hier ou(er) waren gillis van den kerchoue en(de) iacop van wastrebbe scepene(n) van deftinghe(n) en(de) diederic ghisels alse meyer
jnt jaer ons he(re)n alse men screef . m . CCC en(de) . xliiij. jnt sente lucien daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]