[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie jacob van thoroud ende jan van den hogheweghe scepenen Jn brucghe in dien tiden doen te wetene allen lieden dat
cam voor ons als voor scepenen . Bertelmeeus walrijc van ypre kende ende verlijede dat hie ontfanghen heift bi der hand
van michiele hallen . viere ponden ende achte sceleghen groter torn Com(m)ende van enen coope . van enen ypersschen lakene
twelke pieter maertinis de fousee coopman van bourgis in spaengen . cochte tieghen den vorseiden bertelmeeuws walrijc
also de vors bertelmeeus aldaer zeide . Van welken vorseiden viere ponden ende achte sceleghen groter torn bertelmeeus walrijc
vors hem aldaer wel ghepaeit hild . ende den vors michiel hallen en(de) pietren maertinis de fousee . ende hem allen wien
datter quitantie of behoort te hebbene der of quite scalt . Jn kennessen van desen dinghen hebben wie scepen(en) vors dese l(ett)ren
huut hanghende beseghelt met onsen zeghelen dit was ghedaen int Jaer .m.ccc. zesse ende tseuentich vpten neghen en(de)
twintichsten dach van october

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]