[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 087r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin en(de) die te Commene siin Dat claus de lanthe(r)
heeft ghecocht en(de) beiaect wel en(de) wettelec Jeghen clause [Jn]stemonde . x . s
suart paris siaers Erfelik renten ofte Oude groete Coni(n)x torn elken ghere-
kent ou(er) . xij . d . paris ofte de werde d(er) af in ande(re)n munten en(de) dit om(m)e ene
som(m)e van penninghen de welke claus de lanthe(r) vors clause [Jn]stemonde vo
renghenomt wel en(de) wettelec vergouden heeft er welker renten vors
Claus de lanthe(r) vorenghenomt es Comen en(de) der in gheerft wel ende
te wette en(de) heefter al af ghedaen dat hire af sculdech was te doene bi
wette de welke rente vors claus [Jn]stemont vorenghenomt heeft beset
en(de) bewyst den vors clause den lanthe(r) op siin huus en(de) op siin Erue gheleghe(n)
in de nederste huneghem strate tuschen Jhans boems huus en(de) Erue ende
den Cruceweghe En(de) es te wetene dat claus [Jn]stemont en(de) siin Oer selen moe
ten ghelde(n) clause den lanthe(r) vorenghenomt ofte sinen Oere dese vors rente
emm(er) elkes siaers telken kersauonde Euwelic durende ofte telken onser
vrouwen daghe licht mess daer naest volghende vergouden te sine En(de) es
te wetene ware dat sake dat claus [Jn]stemont ofte siin Oer niet en golden
clause den lanthe(r) ofte sinen Oere dese vors rente emm(er) Elkes siaers
telken kersauonde en(de) dat ons(er) vrouwen dach licht mess daernaest volghen
de ou(er) leede er dan dat de vors rente vergouden ware / dat dan claus
de lanthe(r) vors ofte siin Oer soude moghen hant slaen ane dit vors huus
en(de) Erue Jn allen den ghelaghen dat gheleghen soude siin ert vast en(de) na
ghel vast en(de) houdent Euwelic paisiuelic ghelic haren ande(re)n prope(re)n
goede sonder enech mesbur no wedersegghen van Jmene alse warbi
datte(r) claus [Jn]stemont no siin Oer nemmermer neghenrande recht
der ane clameren no ghecrighen en mochten en ware biden wille ende
Consente van clause den lanthe(r) ofte van sinen Oere Dit was ghedaen
Jnt Jaer dat men seit . m . iijC . xxxv sondachs na . s(ente) . Jhans dach baptists
hier ou(er) waren Jhan vlieghe en(de) alames Crul scepenen van gheroudsb(er)ghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]