[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 69r
Historiek
origPlace N029p
settlement Merkem
region West-Vlaanderen
WJE symoen wouters zoene pieter van wome willem verrosen zoene pieter martin arnoud zwankard bouden
wiitghanc en(de) willem prillin . scepene(n) te maerchem Jn dien tiden Doen te wetene alle den ghoenen die dese
lettre zullen zien jof horen lesen dat camen vor ons Jan vanden moere ende karstiene siin wetteleke
wiif ende ghauen wetteleke halm ende ghifte Jan heinemanne van tween linen lants ende vichtich roede(n)
lettel min jof meer ligghene binder prochie van maerchem ende binden ambachte mer vrouwen
namenachteleke een line en(de) enentwintich roeden lighende bewesten wouters vanden moere stic
ghehende sinen huus ende dander line ende neghene en(de) twintich roeden ligghen bet noort Ende daer
ter stede so kenneden ende lieden jan vanden moere ende Jan heineman vors. dat dit vors. lant ghelast
es en(de) sculdich es te gheldene tien scelleghe parrisise siaers aerueleker renten mer vrouwen der
abedessen ende den couente vanden clooster van maerchem te gheldene te sinte bausmesse ekesjaers
eweleke ghedurende . Ende jan vanden moere ende jan heineman vors. kenneden ende lieden dat miin vrou
we de abedesse en(de) couent vors. dese vors. rente jnnen mochten vp dit vors. lant Jof vpten ghoenen
diere mede gheaerft es also me aerueleke rente sculdich es te Jnne Jn kennessen van desen dinghen -
hebben wie scepenen vors. dese lettre ghezeghelt met onsen zeghelen vtha(n)ghende Dit was ghedaen -
Jnt Jaer ons heren als men screef dusentich drie hondert vertich ende drie vpten zestiensten
dach Jn lauwe -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]