[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 045r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst / Boyden van zierenbeke / ende Cornillijs moreel / maken cont ende kinlec allen lieden / dat Jonc-
frouwe kateline sbartmak(er)s / broeder Claus nichte tswillemins / Jans docht(er) was van blasenbeke heeft ghecocht en(de)
ghecreghen wettelec / ende redelec / en(de) wel vergouden Jeghen Janne vander marct / ende Joncfr heilewijch sijn
wetteghe wijf / zesse tiene scellinghe parisise tsiars erfeliker renten Tegheldene telken kersauonde . En(de)
dese vorseide erfelike rente so hebben Jan / en(de) sijn wijf vorghenoemt / wettelec besett / en(de) bewijst te heb-
bene / en(de) te heffene op hare huus / en(de) erue staende / taelst an de marcht / tusschen Jans cupers an deene zi-
de / en(de) Jans straels was an dandre zide . Ende van deser vorseider erfeliker renten / so sijn Jan ende
sijn wijf vorseit / wettelec vteghegaen / en(de) onteruet / en(de) Joncfr kateline vorghenoemt es wettelec
der toe comen en(de) ingherft / na zede / en(de) na coustume vander port van aelst . Jn kinnessen van war-
riden / so hebben wij scepen(en) vorghenoemt / dese l(ett)ren gheseseghelt met onsen p(ro)pren zeglen vuthanghen-
de Jnt Jaer ons he(r)en alse men screef / dusentech / driehondert / viue en(de) viertech / den vierden dach
van aprulle ten jngane

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]