[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 098 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die siin Dat arnoude de backere heeft ghecocht ende beiagt wel ende wettelec
jeghen gillisse hoefuede xx scellinghe pariss siaers Erfeleker renten Enen ouden groeten Coni(n)x
torn gherekent ou(er) . xij . s pariss ofte de werde der af in ande(re)n munten Ende die te gheldene
Emmer Elke siaers Euwelec durende telken sente marien licht messer naest c(o)m(m)ende ofte telke(n)
paeschen daernaest volghende vergouden te sine En(de) dese vors XX s pariss so heeft gillis vors
beset ende bewist arnoude den backere van boelaer ofte sine(n) Oere op Een huus ende op Een
Erue gheleghen in de brugge strate neuen serlauwereins back(er)s huus en(de) Erue in deen side Ende gillis gaffelkins huus ende
Erue in dander side vort so es te wetene ware dat sake Dat gillis hoeft vors ofte sin Oer niet
golden arnoude vorenghenomt ofte sinen Oere elkes siae(r)s telken sente marien licht mess
ofte dat paeschen daer naest volgende ou(er) leede Dat dan arnoud ofte sin Oer vors souden
moghen har hant slaen ane tvors huus ende Erue in al der mannieren dat gheleghen
ware Ofte gheleghen mochte sin Ertvast ende naghelvast Ende houdent Euwelic paiseuelec
ghelic haren anderen properen goede sonder enech weder seggen van ymene hier ou(er) waren
jhan minne en(de) gherard van hestbroech scepene(n) van gheroutsb(er)ghe Dit was ghedaen jnt
jaer doe men screef . m . iij C . xxxviij . Den xi ten dach van mey ten jngane

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]