[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 120 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle deghene die siin en(de) die te Com(m)ene siin Dat allaems baudets Heeft quite ghescouden wel en(de)
wettelic mire vrouwen der Prieusen en(de) den Hospitale van gheroudsberghe ou(er) hem en(de) ou(er) Jonfrouwen
lisbetten siin wyf alse van aldien dat si bede Eeschende waren ofte Eeschen mochten mire
vrouwen der Prieusen en(de) den Hospitale voers alse van den goede dat gheleghen es te melsele
Duelke wilen was [n]as zust(er) meg(r)ieten Jonfr lisbetten zuster was voers en(de) allaems zuagherinne
voerengheno(m)t Voerd soe es te wetene dat allaems voers heeft verkint en(de) verlijd dat hi heeft
ontfaen wel en(de) wettelic bi der hant mire vrouwen der p(r)ieusen voers xxv s grot(en) torn
Munten van vlaende(re)n de welke hare gheseet waren te gheuene den voers allaemse van
den bailliu en(de) Scepen(en) van gheroudsberghe en(de) de Coste die hi ghedaen hadde alse van den ghe
dinghe van den goede voers daeraf dat si in ghedinghe stonden mallinch jeghen ande(re)n en(de) voerd soe heeft allaems voers gheloeft mire vrouwen der p(r)ieusen en(de) dospitael voers
Costeloes en(de) scadeloes te houdene Jeghen doer van zuster me(r)grieten voers alse van al dien
dat si Eeschen souden meughen teuweliken daghen mire vrouwen der p(r)ieusen Ofte den
Hospitale voerenghenomt alse van zuster me(r)grieten weghen Jonfrouwen lisbetten zuster
was voers en(de) allaems zuagherinne voerenghenomt . Hier ou(er) waren Jhan mett(er) gans
en(de) gillis van den kelre Scepen(en) van gheroudsberghe . Dit was ghedaen Jnt Jaer
dat men seit m ccc xliij forendachs voer kerstdach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]