[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Het sij cont en(de) kenleec alle den ghenen die nv sijn en(de) hier na wesen selen dat iacop van der eerloe heeft ghecocht en(de) ghecreghen
wel en(de) wettelike jeghen ianne boidijns van stripen .viij. scellinghe parisise tsiaers erfelike durende en(de) dese vorseide .viij. scellinghe
par so heeft ian vors beset en(de) bewijst wel en(de) wettelike vp een dachwant lants lettel men ofte lettel meer gheleghen an sco-
ninx
velt jnt heerscap van velseke en(de) dese vorseide .viij. scellinghe par commen te gheldene van iare te iare telken kersauonde
eewelijc durende en(de) ware oec dat sake dat die dach over lede en(de) die vorseide iacop sijn ghelt niet en hadde ofte de bringhere van
desen tsaertre so mochte iacop vors ofte de bringhere van desen tsaertre verteeren vp ianne vorseit twee scellinghe parisise elkes
daghes waer hi sal willen also meneghen dach alst over lede sonder die principale scult te minderne en(de) ware iacop vors ofte
die bringhere van van desen tsaertre jn eeneghen ghebreke waert van teeringhen waert van der principaelre scult so mochte
iaco[p] [v]ors ofte de bringhere van desen tsaertre slaen sine hant an sinen vorseiden pant ghelijc an sijn proper erue behouden
adelincs rechte en(de) te deser vorseider rente es de voerseide iacop commen wel en(de) wettelike en(de) heeft den voerseiden ianne al wel
vergolden en(de) omme dat alle dese vorseide dinghen selen bliuen ghehouden goet vast en(de) ghestade so hebben wij lantscepenen
van velseke vorenghenoemt desen tsaerter gheseghelt met onsen propren zeghele Jn kenlijcheden van wareden en(de) behouden
elcs mans rechte Djt was ghedaen jnt iaer ons heeren alse men screef dertienhondert en(de) achte ende vijftech thalf maerte


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]