[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5258 recto
Historiek
origPlace P016p
settlement Haacht
region Vlaams-Brabant
Wi scepene(n) van haecht / doen cunt / yeghewelke(n) dat / come(n) siin voer onsen richte(re) en(de) voer ons
beatriis tspilleken en(de) jan de roede hore wetteghe mo(n)bore / en(de) drueghe(n) op den he(r) jnde hant ond(er)
half . dach(want) . lants luttel mi(n) ochte meer gheleghe(n) ten dorpe neue(n) tsheylechs gheests hof ende
v(er)teghens te heinric wants kinde(re)n behoef / Daer nae waert jan heinric wants sone
voerghenoe(m)t gheerft jndit voerbenoe(m)de ghuet / te sine(n) behoef / en(de) te siere bruede(re) en(de) sus-
te(re) behoef / hoedeghelike te deilne jn alle dien rechte dat / beleghe(n) es en(de) te besittene / als hoer
erue Doen q(ua)m jan voers en(de) bekinde heinrike sine(n) vader voes en(de) kateline(n) vande(n) wie-
le sine(n) wetteghe(n) wiue hen beiden hoer cocht / ane dit voerbenoe(m)de ghuet . Dit was al
ghedaen m(et) orloue en(de) manessen sricht(er)s en(de) m(et) vonnesse der scepene(n) voers behoudeleec
yeghewelcs rechte . Dit tuyghe(n) wi scepene(n) van haecht onder onsen p(ro)pren zeghel van
onsen scependoeme die wi hier ane hebben ghehanghe(n) jn ene(n) tekene der waerheit
Ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n . m . ccc . en(de) . lxvi . te jnghaende meye .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]