[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1362bis recto
Historiek
origPlace K244r
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Ramont vanden werne en(de) jan kieken scepenen Jn antw(er)pen maken cond dat vore ons qua(m)
woute(re) jans zoene jans wout(er)s soens soene vt staetbroech en(de) gheloefde den broede(re)n vander
derde(n) ordenen sente franscisci wonachtech binnen antw(er)pen waert dat hen yet ghebrake ane
die derdalf ghemete moers die hi den seluen broeders tonderpande gheset heeft vore eenen
guldenen scilt erflake(r) renten die sij jeghen hem ghecreghen en(de) cochte(n) ghelijc dat scepene(n)
l(et)ren van lilloe die daer af ghemaect siin begrepen hebben / dat hi dat voldoen woude met drien
ghemeten lands en(de) met den huise dat daer op staet gheleghen in staetbroech tusschen peters
beren lande ane dene side en(de) m(er)grieten jans wout(er)s zoens lande ane dande(re) side also dat dit
vors(eide) lant met den huise dat daer op staet ou(er) den vors(eide) guldene(n) scilt erflake(r) renten tsiaers verboude(n)
en(de) ghehouden sal wesen met den vors(eiden) moere jn derre manieren dat vors(eid) es Jn kennissen van desen
l(et)ren bezeg(e)lt met onsen Seg(e)len / Ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n alsmen screef . M . CCC . tsestich ende twee
des anders daghs naest ellef dusentech maeghden dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]