[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die ziin Ende selen ziin : dat kateline ioncvrouwe van den
Oeurenhuus
heeft verkent en(de) gegeuen den hospitale onser vrouwen van audenarde
in aelmoesene en(de) om(m)e gode .een. vierendeel lants lettel miin ofte meer ligghende
in de prochye van herne in de zwt side van den pont weghe tussche den weghe die gaet
van huerne der kerken te gherbrouch waert en(de) dan an den dorne Ende ware alse
dat hiemen den vorseiden hospitale onghebruuc dade ofte wilde doen van den vorseiden
lande in deele ofte in al so hebbic ioncf kateline van den oeurenhuus vorseit : verkent
alse van goeder noyalre scult en(de) gegeuen den vorseiden hospitale xxxvj. d paris Ende
die bewijst met voegde te hebbenne en(de) te heffenne in audenarde pieter van der
goten
alse heruachteghe . dit was ghedaen jnt jaer ons heeren als men screef .m...
ccc. ende xlix in de maent van noue[m]ber


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]