[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 017r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Tote allen den ghenen die dese lettren selen sien / en(de) horen lesen / Scepene(n) van aelst maken kinlec / dan Joncvrou-
uue alise heinrics cloppers wiif was in haren vttersten wille in goeder bedachtecheiden / gaf in aelmoese-
nen den beghinen van sente kateline(n) houe van aelst / viiftin . lb chiaers vlamch pen(n)inghe / Die welke
sij bewiesde en(de) besette op .iiii( + 1/2). dachuuant mersch die gheleghen sin in bekeringhen mersch / die welke
mersch men houdende es van heinricke van lede / En(de) op .vij. dachwant lands die gheleghen siin bi den vor-
seiden mersche / Dat welke lant . een bunre men houdende es van woutre(n) van lede en(de) .iij. dachwant
van woutre(n) den voght van hofstade . Ende in manieren dat ioncf. alisen oer mochte quiten . de vorseide
.xv. lb chiaers met tuen . hondert . ponden . vlamch pen(n)inghe te geldene den vorseiden beghine(n) op ene(n)
dach sonder eneghe af sclaen / oechte minderinghe die comen es / van den vorseiden mersche en(de) lande
Ende dat es te v(er)stane ombe dat ioncf. alisen oer calengnerde was dese vorseide aelmoesene en(de) dat
sise niet houden ne wilden en(de) dat sij quamen na hare oer een deel bi haren wille en(de) bouden hem
bi wille en(de) bi consente van hem / en(de) vore de wet van aelst / En(de) op ene payne van . hondert . lb en(de) va(n)
wiifteghen . dat een derdendel bisscops boef van camerke dander derdendel tsg(ra)uen boef en(de) terde d(er)
dendel der partien boef die tsegghen hilde En(de) al ware dat sake dat himen ieghen de paine dade noch-
tan moste dat segghen bliuen goet en(de) ghestade / Ende dit was ghedaen bi ede en(de) bi sekerheiden en(de) op
tsegghen van gherarde van lidekerke . x [?] elike v(er) marg(ri)te pieters wiif van der molen / en(de) piet(er) alse ha
re wettech voght / en(de) alsoe gheliic gherart ranke / en(de) alsoe gheliic piet(er) van elselaer / en(de) alsoe gheliic
jhan en(de) ghiselin / en(de) yuliane / en(de) die v(er)uinc ghiselin op hem en(de) op tsine . vort soe doe wij . wij scepene(n) kin
lec allen den ghene(n) die dese lettre(n) selen sien / en(de) horen lesen / dat Gherart van lidekerke heft ghe
seit sin segghe(n) alse van der aelmoesene(n) Joncf. alisen cloppers tuschen de beghine(n) van sente kateline(n)
houe van aelst / ane die ene zide . en(de) ioncf. alisen oer die hir vore ghenoemt siin ane die ander zide .
en(de) op de paine En(de) dat es te v(er)stane dat es gherarts segghen dat ioncf alisen oer die hier ghenoemt sin selen hebbe(n)
van den vorgheseiden beghine(n) / dertech . lb paymeints van aelst / de welke soe hemliden wel v(er)gouden hebben
En(de) mids desen segghene soe hebben quite ghescouden ioncf alisen oer die hier vore ghenoemt sin lant en(de) mersch
en(de) he(m) daer toe ghedae(n) vore de wet van aelst en(de) al op de paine dit te houdene . En(de) ombe dat dit waer es en(de) vaste
en(de) ghestade moet bliue(n) soe hebbe wiit scepene(n) va(n) aelst . H(er) piet(er) vten stene . jhan de proest wout(er) de man gosin
van den spieghele / en(de) wille(m) de ghier / dese lettre(n) gheseghelt / met onsen zegleen vtehanghende . Jnt Jaer ons heren
dat men scrieft /m°/ccc°/en(de)/een sat(er)dags vor(en) s(ente) lucs dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]