[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dat moeten weten alle die zijn en(de) selen zijn / dat jan gillis sone was van mersche heeft wel
en(de) noiaellike ghecocht jeghen ghezwoorne van pamele alse vogde van jan piers kindre(n)
haerlieder weesen en(de) jeghen lijsbette(n) de wedue jans piers vors / haerlieder huus en(de) erue
met .xxiij. sc ende .iij. d par erfliker Renten tsiaers vte gaende / bachten den vier muelene op
de schelde staende in den houc jeghen de eynstrate te pamele / om zeven. lib gro torn vlaend(er)sse
mu(n)te / dats te wetene / den vors weesen .iij. lib gro torn te gheldene tusschen hier ende sente jans
dach
dat me(n) seid in midden zome(re) naest com(m)ende jn dier c(on)dicien / betaeldet jan vors dan niet /
dat hijt dan voerd hauden zaude alse weesen goet om(m)e den tiende(n) pen(n)inc En(de) van al zeker doen met
goeden zekeren eruachteghen liede(n) binne(n) vriheden / te vermaen(n)e en(de) goet dinkene va(n) ghezworne
va(n) pamele vors / En(de) dierglike moet jan va(n) mersche vors lijsbette(n) der vors weduen gheue(n) de .ij.
lib gro torn mu(n)te vors van den .iiij. lb gro die hi har sculdech es en(de) blijft te(n) vors selue(n) sente
jans daghe
/ dat me(n) seid in midden zomere En(de) dandre .ij. lib gro torn vors / van dien sente jans
daghe
vors / ouer .j. jaer / dat wesen sal jnt jaer .m. CCC. lxxxviij. al vulbetaelt van den vors
.vij. lb gro torn / al in de seluer maniere(n) en(de) dat het es hier vore(n) verclaerd / alle frauden en(de) malicie(n)
vte ghedaen En(de) aldus heuet jan va(n) mersche vors / ghelooft en(de) bewijst met voogde op tfornoemde huus en(de) erue
daer hi wel en(de) wettel(ek) jn gheerft was en(de) es in der condicie(n) en(de) manieren vorscreue(n) / en(de) vord op al
tgoet dat hi heeft en(de) hebbe(n) mach / En(de) dit vors huus en(de) erue / ne mach jan vors oec voerdre no meer
becom(m)ere(n) no belasten / dan het nv es noch vercoepen / vor hi al vulcom(m)e(n) heeft / dat hier vors es / jn ke(nnessen) der waerheden So hebbe(n) wij jan de vissche(re) arent cabelliau en(de) jan brune dese cirog(ra)phie ghe
zeghelt
elc onser vors met sijns selfs zegle alse schepene(n) jn audenaerde daer met ouer waren gill(is)
de smet en(de) lanceloet va(n) maerke alse ghezworne jn pamele / Dit was ghedaen jn onser vrouwen
auonde
talf houste jnt jaer .m.CCC. en(de) .lxxxvj.


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]