[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie pauwels zannekijn ghizeiljn de vriend jan alexus bouden de graue En(de) aernoud bootsaert Sceipene vanderpoort
van veurne doen te weitene allen lieden dat pieter vander bolle En(de) joncf. carstine zijn wijf camen voor ons En(de) gauen vp
wel en(de) wettelike met halmen En(de) met ghiften vermarien der weidewen Jehans deckers Ene hofsteide staende binder
banliewe van veurne jnde clauerstrate benoorden ande strate streckende bachten ande steide daer vermarie vors.
nv wonende es En(de) al dat der vors. hofsteide toe behorende es aerduast naegheluast van voren tote bachten
jelast met alzulken laste alse eer En(de) achter Jegenden heiuet En(de) beloueden se hare te warandeerne naer
wetten vander vors. poort Jn oorconsceipen vandeizen dinghen hebben wie sceipene vors. onze zeihelen ghe
hanghen andeize l(ett)re Jemaect int Jaer ons heren duzentich driehonert zesse En(de) zestich den twee En(de) twintich
sten dach van nouember


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]