[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O601r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dat moeten weten alle die sijn Ende zelen sijn dat jonfrouwe jane van zeghelsem heet ghecocht ende wel vergolden jeghen
janne vander meulen jans clercs sone was van maelderghem .xxx. sc parisise siaers Erfeliker renten / dat es te wetene Ee-
nen
ouden groeten conings tornoysen ouer .xij. pen(n)inghe ofte andre munte na de werdde te gheldene van jare te jare telken
sente jannes daghe in midden zomere Ende dese vorseide rente so hebben jan vorseit en(de) mergriete sijn wijf bewijst der vor
seider
jonfrouwe janen op haerlieder hofstede ligghende te maelderghem dat men heet ter meulen . Een buunre groet lettel min
ofte meer metten husen ende met alle den cateilen diere op sijn ertvast en(de) naghelvast met al den ghelaghe datter toe behoert . Ende
op een dachwant en(de) een half dachwant heeltwinninghen lettel min ofte meer in vornebeke Ende op een dahwant en(de) een half
dachwant heeltwinninghen lettel min ofte meer opt scoeflant Ende op een dachwant weeden lettel min ofte meer dat men heet dbraec
sijn
dat men al houdt van den godshuse van Eename ligghende in de prochien van sente denijs boucle en(de) van materne . Ende van
al desen vorseiden bewise so onderfden hem wettelike jan en(de) mergriete vorseit en(de) droughent den heere daer ment af houdt in han
den
te jonfrouwe janen bouf vorseit ouer de vorseide rente en(de) wassere jonfrouwe jane vorseit wettelijc in gheerft . Ende voert so
drouch jonfrouwe jane vorseit weder op dit vorseide bewijs janne en(de) mergrieten vorseit te houdene alsoe langhe als sij de vor
seide
rente wel ghelden Ende in manieren / ware dat sake dat men dese vorseide rente niet ne golde van jare te jare telken
sente jannes daghe in midden zomere dat jonfrouwe jane vorseit soude moghen hant slaen an al dit vorseide bewijs in alsulken
ghelaghe alse ment dan vonde ghelijc haren properen erue behouden sheeren rechte . Ende de bringhere van deser cyrographen
sal altoes machtech sijn de vorseide rente te heffene en(de) tinnene jaerlike jn der manieren vorseit ghelijc jonfrouwe janen vor
seit
. Dit was al ghedaen wettelike na costume ende vsage van den lande bi maninghen van den bailliu en(de) bi wijsdoume van
scepenen / hier ouer was arnout gobbierts alse bailliu en(de) maenre . steuen arnouds / Gillis bernaerds willem de keulneere
Gillis de meyere jan bosch . willem de houwere . Ende claus de hoedemakere alse scepenen van Eename . Dit was ghedaen
jnt jaer ons heeren .m.ccc. Ende .xxxviij. sfriendaech vor half hoymaent


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]