[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1374r
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Claeus wilmaer / Ende Claeus van Riethouen / Scepene(n) jn antwerpe(n) maken cont Dat voer ons qua-
men / broeder jan van berghe(n) / minister vander derder ordene(n) van sente franciscus tantwerpe(n) broeder heinrijc
van waleem / ende broeder bouden van zeelant / bekenden ende verliden / want vortijds wilmaer de smit / pet(er)
en(de) heinrijc sine kinde(re) / ieghen hoer co(n)uent / t(er)ue ghenome(n) hadden / hoer lant binne(n) doer[n]e te hackendonc ghele
ghen tsiaers om(m)e Drie en(de) twintich viertelen Roghs / Dwelke lant altoes jn twiuele heeft ghestae(n) / om der
mate(n) wille / mids dat sij waenden dat viere bundere ghehouden hadde en(de) dat daer op t(er)ue was ghegheuen
en(de) men nv dat ghemete(n) en(de) t(er) waerheit vonden heeft / dat nem(m)eer en houdt dan vier dalue bunde(re) Een ach
tendeel bunders min / oft luttel in oft meer alsoe sij seiden / Dat om die sake / den vors wilmaere sinen
kinde(re)n en(de) horen nacomelinghe(n) / vander vors erfleker Rente(n) / jaerlecs af corten sal en(de) van hoers co(n)uents
weghen / sculdich sijn af te cortene / veertiene modekene en(de) derdalf quartier Roghs / alsoe dat sij vanden
vors Drie en(de) twintich viertelen roghs / jaerlecs nem(m)eer gheue(n) en selen / dan neghentiene viertele(n) Roghs
en(de) sestalf quartier / alsoe wij verstonden / en(de) alse dit ghedaen was / soe quame(n) mede vore ons / de vors
wilmaer en(de) sine kinde(re) en(de) bekenden / dat he(m) van des vors co(n)uents weghe(n) / ghenoech es ghedaen / van alsoe
vele Roghs / alsij tote(n) daghe toe va(n) heden dat dese l(ett)ren ghemaect worde(n) vand(er) vors erfleke(r) Rente(n) / ou(er)
moghe(n) hebbe(n) ghegheue(n) / alsoe dat sij van alle(n) acht(er)stelle dat he(m) daer af ghebreken mochte / tvorseide
co(n)uent / claerlec quite scouden tallen daghen / Jn kennissen van des(en) l(ett)ren / bezeg(e)lt met ons(en) zeg(e)len / Ghe
gheue(n) jnt jaer ons he(re)n alsme(n) screef . m CCC . tseue(n)tich en(de) Drie / op ons(en) vrouwe(n) auont ann(un)ciat(i)o / ghelegen
jn merte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]