[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden / dat gheerard Raphoeft bij goeder vorsienicheden Om menighen goeden ghet(ro)uwen dienst die Nees hughe vranx
docht(er) hem ghedaen heft / heft der vors Nees ghegheue(n) ende gheft al nu / thuus en(de) therue / jn den bec dat gillis slanghen was / Om
stappantz nar sine(n) doot hand der an te slane / En(de) der in te wonene hare lijf lanc / alse hare p(ro)per goed mits dat zoe der Rente die jaerlex
der vte gaet ghelden moet En(de) thuus te ghereke houden van al op haren cost En(de) nar de doot van Neesen vors So heft gheerard vors tvors
huus en(de) herue ghegheuen En(de) gheft / jn puerer aelmoesenen / deene hilt der kerken van pamele En(de) dandre hilt den armen
van pamele / jn de hand van der wet / En(de) van den p(ro)uiserres van den armen / eeweleke en(de) erueleke / om te bestedene ghelijc den
andren goede(n) den arme(n) En(de) der kerken vors toe behoerende / En(de) gheuielt soe dat jemen wie hij ware der vors nees / Ofte
der kerken ofte den armen vors Empechement / belet / ofte onghebruuc dade ofte doen wilde in Eenigh(en) man(i)e(re)n / van den
vors huus en(de) herue jn deele ofte in al / ofte van der ordenanchen en(de) meeni(n)ghen vors / So heft gheer(ard) vors verkent dat hij
neesen vors / ofte den p(ro)uiserres van den kerken en(de) van den arme vors den gonen die men tvors belet ofte Empechem(en)t
doen zoude / de som(m)e van vijftiene pont gro torn / En(de) al dat hier vors es heft gheerard vors beloft en(de) bewijst bij vogde
op tvors huus en(de) herue En(de) vort op alt goed dat hij heft en(de) hebben mach / behauden altoes / dat gheerard vors altoes es
en(de) blijft machtich al dat vors es te meersene te minderne ofte alte wederroupene En(de) te nieute te doene jn man(i)e(re)n
dat hijt doet / wetteleke met cyrographen vor schepenen van Audenarde / Orconde der gillis crupen(n)inc . En(de) der lodewijc
van den Ecke alse schepene(n) jn Audenarde hare p(ro)pre zeghele hanghende an dese cyrographe(n) jn kenessen van warheden
dit was ghedaen jnt jaer ons he(re)n m ccc lxxxiij te sente jans messe


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]