[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
kenlijc zij allen lieden dat Jan de muldere ouer hem ou(er) sijn oer en(de) naercom(m)ers Ende Gheeraert de muldere ouer hem
ouer sine broeders sine zusteren ou(er) sijn oer en(de) naercom(m)ers / kennen hemlieden / van sanderse van der haghe ouer
al wel betaelt en(de) vernought van al den Rechte dat zij adden of hebben mochten ant huus en(de) erue te doernike jn
sente jacops prochie in de Rupiqueet dat / steuen(n)aerts van der Ruwen was / dwelke sanders vors jeghen hemlieden
vorenghenomt / wel ende vorworddenleken ghecocht heeft En(de) jan en(de) gheeraert vors hebben den vorseiden sanderse
der af van al tal quite gheschouden sinen oere en(de) naercom(m)ers / van al dat jan en(de) gher(aert) vors haer oer en(de) naercom(m)ers of
gheer(aert)s zuster(en) en(de) broeders vors nv nochte nem(m)ermeer ant tvors recht van den vors huus en(de) erue verhalen ofte v(e)r(r)eeke(ne)
mochten / Ende waert dat hiement van jane en(de) gheerarde vors van gheer(aert)s zustre(n) en(de) broeders / of van haerlieder oere
en(de) naercom(m)ers ute haren occoysaene sprutende / den vorseiden sanderse sinen oere of naercom(m)ers / eenich belet Empechem(en)t
Callaenge of onghebruuc doen wilden in deele of in al van den vors coepe en(de) rechte te wat tijden dat ware So bezette(n)
en(de) bewijsen jan en gheer(aert) vors op hemlieden en(de) op al haer goet dat sij hebben en(de) hebben moghen waert gheleghen es / dan sand(er)se
vors sinen oere of naercom(m)ers te hebbene te jnnene en(de) te verreekene Eene zekere som(m)e van kennessen van den tween ghezworne(n)
elc van twee warf hondert schellinghe en(de) van den derdden ghesworne kennesse van hondert schellinghen par En(de) daer dit ghedaen was wetteleke in al der manieren vorscreuen daer was ouer arent
blancstrein als bailliu van paemle // Ende pieter van der linden jacop lodins en(de) heinric de voghelleere alse ghezwoorne
van paemle in desen tijt dit was ghedaen den xviijsten dach van oustmaent jnt jaer ons hee(re)n als men screef xiijc iiijxx
en(de) zeuene


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]