[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 21r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst .. jan van scoudbrouc en(de) jan boist .. maken cont allen lieden .. dat jan de hagemutre heeft ghecocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) reden
lec en(de) wel v(er)gouden jeghen janne den voghel den ketelboote(re) en(de) jeghen Druden siin wetteghe wijf twee grote conincs tornoise tsiaers erffeliker rente(n)
of de waerde daer af in andren goeden paiemente(n) te heffene elcs jaers telken sente baues messe .. En(de) dese vorseide erffelike rente soe hebben jan en(de) trude
siin wiif vors beset en(de) bewijst wettelec janne den haghemutre op eene hofstat gheleghen ter hallen tusschen goffiins scalkens an dene side / en(de) jans en(de)
druden siins wiifs an dand(er) side En(de) ware dat sake dat janne den haghemut(r)e vors dit vorseide bewijs te dulde ware soe hebben jan en(de) trude
siin wijf vorghen(oemt) dese vorseide rente beset en(de) bewijst wettelec janne den haghemut(r)e vorghen(oemt) op hare huus en(de) erue daer neuen staende en(de) gheleghen
om(m)e daer ane siin ghebrec te v(e)r(r)eckene so welken tijt dat hi in ghebreke ware .. Jn kinnessen der waerheit hebbe wij scepen(en) vorghenoe(m)t dese l(ett)ren
ghezeghelt vthanghende met onsen zeglen .. Jnt jaer osn he(re)n doe m(en) screef dusentech driehondert en(de) sesse en(de) twintech sdeincendaechs vore des
helechs sacccments dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]