[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wij piet(er) hauweel ende hughe de broukere Scepenen van den yp(er)schen ambochte doen te weitenne ollen den ghonen die dese l(ett)ren zullen
zien of horen leisen dat cateline spuids wedewe willems van kemle es com(m)en voor ons jn propre p(er)sone en(de) heift verkennet dat soe heift ghenome(n)
jn loyalen chense jeghen den he(r) jhan van scoten ende den he(r) jacop van thoround ols voogden van den ghemenen scamelen weken jn de stede van yp(re) twee ymeten
ende een vierendeel lands lettel min of meer ligghende onder minen he(r) van vlaendren binnen den yp(er)schen ambochte jn de prochie van dickebusch . jn tween
sticken dats te weitenne teen stic ligghende tusschen jehan lauwerins of eene zide Ende den lande der voorseider catelinen of ander zide Ende tander stic lig
ghende
tusschen catelinen spintz lande voors an beden ziden / Te haudenne twintich jar lanc ghedurende van Sinte baufs messe laetz verleiden alkes jars
elc ymet lande om(m)e viere en(de) dertich scellinghe par Te gheldenne en(de) te beetaelne den voors voogden ten scamelen weken bouf vors op den ghonen die cause
van den scamelen weken hebben zal ten tween payem(en)ten jn elc jaer dats te weitenne dene helt s(en)te jhans messe mids zomers eerst com(m)ende ende dander
helt sinte baufs messe dar nar com(m)ende / ende alzo voort van jare te jare en(de) van t(er)minen te t(er)minen te(r) twintich jar voors ghedurende en(de) toter tijt dat de chens
voor vulcom(m)en en(de) vul betaelt sal siin den welken chens en(de) vaoorworden voors de vornomde cateline heift ywed en(de) belooft te vulcom(m)ene vp har seluen en(de) vp ol
tgoed erue en(de) catele(n) die zoe heift of hebb(en) mach war dat gheleghen zii of vanden mach wesen jn orkonscep van desen dinghen hebbe(n) wij scepen(en) voors dese l(ett)re
gheseighelt met onsen zeglen vute hanghende ydaen jnt jar ons h(ere)n .m.ccc. zuene en(de) zeiuentich. den vj.sten dach van marte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]