[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie jehan de colvenare jacop va(n) den w(er)ue jeh(an) hugheman wille(m) de memere en(de) jeh(an) va(n) der vliederbeke scepenen
van den ypersschen ambochte doen te wetene tollen den ghonen die dese lettre sullen sien Ende hore(n) leisen
dat der denys scattin portre in ypre heift ycocht ende ycreghen erueleic jeighen heinric den puud henrix
sone ende marien sine(n) wiue porters in ypre twee ymete lands ende een vierendeel lettel min jof lettel
meer / ligghende onder mine(n) here va(n) vlaendre binnen den ypersschen ambochte in de prochie van dic
kelinsch
. tween sticken . dats te wetene een ymet ende een vierendeel tusschen clays spuuds lande
an dene zide Ende den lande kanin lauwerins an dan der zide . Jtem een ymet lettel min jof
lettel meer tusschen jehan spuuds leene an dene zide Ende willems edewards land an dander
zide Van den welken cope dat hem de vorseide vercopers kennen en(de) sien wel vergolden en(de)
hebbent quite ghescolden den vorseiden here denys scattin . Ende halm ende gifte gheworpen wel
ende beloft ywarscep sonder calaigne jeighen ollen lieden quite land om(m)e quite ghelt behoude(n) she
ren
chens diere vte ghat . Jn orco(n)scep(en) va(n) desen dinghen hebben wie scepene vornomt dese
lettre beseighelt met onsen seighelen vtehanghende . dit was ydaen Jnt Jaer ons heren .m.ccc.
zesse ende dertich saterdaghes vor sinte baefsmesse

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]