[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 177 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin ende die te Commene siin . Dat jhan van der stenbrugghen
heeft ghecocht en(de) beiaecht wel en(de) wettelec jeghen jhanne van der hoechstraeten . callen Callen vune(n)s
man . tualefschellinghe pariiss siaers Erffeleker renten . De welke rente jhan vorseit heeft
beset en(de) bewiist op siin huus Ende op sin Erue buten der ouerpoerten gheleghen neuen [lae]
nen vu[n]ens Callen moeder vorseit huus en(de) Erue in deen side en(de) jhans leestmakers Erue in dande(re)
side ende dit Omme Eene somme van ghelde die jhan vorseit betalt heeft . Ende dese vorseide
Rente te gheldene in ghereeden ghelde jhanne van der steenbrugghen vorseit Emmer elkes siaers
Euwelec durende . Alzulke munte alse de graue van vlaende(re)n jaerlixs doet Ontfaen van sinen tseinze
ende renten binne(n) der poe(r)t van gheroutsberghe Telken sente bameesse deen naer dander Ende
telken sente mertins meesse daer naest volghende vergouden te sine . Ende ware alsoe dat jhan
van der hoechstraeten vorseit ofte sin oer ofte de ghene diet vorseide huus en(de) Erue houdende soude sin
niet ne gouden jhanne van der steenbrugghen . Emmer elkes siaers telken sente bameesse ende sente
mertins meesse daer naest volghende Ouerleede . eer dan dat de vorseide rente vergouden ware dat
dan jhan van der steenbrugghen vorseit soude moghen hant slaen ane tvors huus en(de) Erue in alle de(n)
manniere(n) dat gheleghen ware en(de) ane al datte(re) op ware . Ertuast en(de) nagheluast en(de) houdent Euwelic
paysiuelic ghelic sine(n) ande(re)n prope(re)n goede sonde(re) callange van hyemene . als waer bi datte(re) jhan vorseit
no sin Oer no de ghene diet vorseide huus en(de) Erue houdende soude sin nemmer neghen rande
recht der Ane Clameren no ghecrighen en souden moghen ware bi den wille en(de) consente jhanne vor
seit . Ter welke(re) renten vorseit jhan van der steenbrughen vorseit Come(n) es en(de) der in gheerft wel en(de)
wettelec en(de) heefte(re) al ane ghedaen dat hi sculdech was te doene bi wette naer Costume en(de) husage van
der poert . Dit was ghedaen jnt Jnt Jaer doe men screef xiij C en(de) lv . den xvi sten dach van sporkele
Hier ouer waeren woute(re) van der Elst en(de) jhan van der schelden scepene(n) van gherou
tsberghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]