[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 079r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy Jhan vlieghe raesse de haghemut(r)e Gillis minne Jhan van kereghem Jhan moelmersch ende maes van
brakele .. Scepenen van Gheroudsberghe . maken Cont ende kenlic allen den ghenen die dese letteren zelen sien
ofte horen lesen . Dat woutere van der Gracht onse ghezelle heeft ghecocht ende beiacht wel ende wettelic
Jeghen Jhanne van Poest . tien schellinghe zuarter Parisise siaers Erfeliker renten ofte oude
grote Coninx tornoyse van sconinx munte van vrankeriken elken gherekent ouer tualef Pen[in]ghe
Paris ofte de werde der af in anderen munten . Ende dit omme eene some van Pen[in]ghen de welke
woutere voers Jhanne van Poest voerenghenomt wel ende wettelic vergouden heeft ter welker
renten voers woute(re) voerenghenomt Comen es ende der Jn gheerft wel ende te wette ende(h)
al af ghedaen dat hire af sculdech was te doene bi wette . De welke rente voers Jhan van poest voe-
renghenomt heeft bewyst ende beset den voers woute(re)n op sin huus ende op sin Erue jn allen den
ghelaghen dat gheleghen es Jn de Gasthuus strate achterwaerts streckende met allen met den scurkine
tusschen Jhan Gurts huus ende Erue in deen side ende Jhans sionghen van vlaende(re)n huus ende Erue in
dander side . duelke wilen was Pieters sionx Ende es te wetene dat Jhan van poest voers ofte sin
oer ofte de ghene die dit voers huus ende Erue houdende zelen sin / zullen moeten ghelden woute(re)n van
der gracht voerenghenomt ofte sinen Oere / ofte den ghene die desen tscaertere brinct dese voers
rente Emmer elkes siaers Euwelic durende telken kersauonde ofte Emmer telken onser vrouwen
daghe licht messe daer naest volghende vergouden te sine . Ende es te wetene ware dat sake dat
Jhan van Poest voers ofte sin oer ofte de ghene die dit vors huus ende Erue houdende zelen sin
niet en gouden woute(re)n voerenghenomt ofte sinen Oere ofte den ghenen die desen tscaerte(re) brochte
dese voers rente Emmer elkes siaers Euwelic durende telken kersauonde ende dat onser
vrouwen dach licht messe daer naest volghende ouer lede eer dan dat de voers rente vergou-
den ware dat dan woute(re) voers ofte sin Oer ofte de ghene die desen tscaerte(re) brochte soude moghen
hant slaen ane dit voers huus ende Erue in allen den ghelaghen dat gheleghen soude sin hertvast
ende naghel vast ene houdent Euwelic ghelic haren ande(re)n prope(re)n goede sonder enech mesbeuren
no sonder enech weder segghen van yemene alse waer bi datter Jhan van Poest voers hi no
sin oer no de ghene die dit voers huus ende Erue houdende soude sin nemmermeer neghe
rande recht der ane Clameren eeschen no ghecrighen en mochten en ware bi wille ende bi
Consente van woute(re)n voerenghenomt ofte van sinen oere / ofte van den ghenen die desen tscaer
tere brochte .. Ende omme dat wy Scepenen voerenghenomt willen ende begheren dat alle dese
Dinghen bliuen ghehouden Euwelic goet vast ende ghestade in allen den manieren dat si voer(screuen) sin soe hebben wy ouer ons ene ouer Scepenen die naer ons Scepenen zelen sin te
gheroudsberghe desen Jeghenwoerdeghen tscaerte(re) doen bezeghelen met den Conterseele van
onsen Scependomme hute hanghende bi der beeden ende versouke van beden den voers partijen
De welke was ghemaect ende ghezeghelt Jnt Jaer ons heren alse men screef Dusentech drie hondert
tuee ende dertech den anderen dach van der maent van Sporkele ten Jngane

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]