[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint-Michiels
idno 29 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj jan bode en(de) peter van hoboken scepene(n) jn Antw(er)pen maken cont / dat
vore ons qua(m) jan bloc . En(de) bekende dat hi ghegheue(n) heeft t(er)ue mase vol-
karde . Een vierderdeel bunders lands luttel meer ofte min gheleghen
acht(er) claepdorp niet v(e)r(r)e vand(er) wintmolen tusschen jans des rams
land en(de) jans gherics land / om drie gulden hellinghe van florenche
[si]aers oft de w(er)de daeraf in goeden andren ghelde erflek(er) renten . en(de)
drie capone sjaers erfleke / tegheldene en(de) tegheuene alle jare vande(n)
vors mase en(de) van sine(n) nacomeli(n)ghe(n) / den vors janne en(de) sine(n) nacome-
linghen op sente bauen dach / en(de) die ierste paye te doene ou(er) een jaer na
sente bauen dach naest toe com(en)de . jn desen vorwarden dat de vors maes
oft sijn nacomelinghe dit vors land selen moghe(n) op gheue(n) alsi willen met
dubblen cheinse . Jn kennessen van desen lette(re)n beseghelt met onsen zeghelen
Ghegheue(n) int jaer ons he(re)n alsm(en) screef . m . ccc . viertech en(de) viue des son-
daegs vore sente thomaesdach des apostels

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]