[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1381 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij willem de moelnere Ende michiel tollinc Scepenen in Antwerpen maken cond Dat vore ons quam . katline wittich wijf wilen Jans
grisen / met Eenen mombore haer ghegheuen metten Rechte Ende bekende dat zij Om(m)e ghelds die haer al en(de) wel es vergouden vercocht
heeft wel en(de) wittelec . Janne den moelnere wullen weuere / hore drie Cameren metten houe gronde en(de) met al datter toe hoert
ghestaen buten sente Jorijs poerte / ane den mechelschen steenwech tusschen willems Cameren vanden broeke in deen zide en(de) willems
grisen huys in dander zide Ende daer toe mede Eenen boegaert metten gronde en(de) met al dat daer toe hoert gheleghen oec buten sente
jorijs poerte Jn dalft tusschen willems grisen hof in deen zide en(de) gielijs dijcstraeds in dander zide alsoe wij verstaen De welke
vors Drie Came(re)n en(de) den vors boegaert metten gronde en(de) met allen datter toe horende es De vors katline / met haren mombore Op
droech met verthyene en(de) claerlec quite scaut tes vors Jans moelne(re)n en(de) tot siere nacomelinghe behouf met allen den Rechte dat zij
daer ane hadde en(de) houdende was en(de) bekende dat zij gheen Recht daer ane en behilt Ende die gheloefde zij hem te waerne Jaer
en(de) dach en(de) te claerne quite en(de) vry van allen com(m)ere en(de) calaengien Jeghen alle de ghene die te Rechte comen willen vutghenome(n)
Sesse scellinghe vlaems grote tsiaers erflike(r) Renten die Jan vanden werue daer op heeft / en(de) anders niet / alsoe zij seide Jn kennesse(n)
van des(en) l(ett)ren bezeg(e)lt met Ons(en) zeg(e)len . Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsme(n) screef m. CCC . tachte(n)tich en(de) Een Opten yersten dach va(n) Julio

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]